> วีอาร์ไทย.คอม> รุ่นเรา รุ่นแรก >

รุ่นเรารุ่นแรก ภาษาอังกฤษ

ชื่อ  คุณคมสัน สัจจะวรรณคุณ

ชื่อเล่น เก้ง

ที่ทำงาน ส่วนมาตรการ สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. : 0-2290-6603

บ้าน : -

เรื่องอยากบอก

(ถามเองละกัลล์)