> วีอาร์ไทย.คอม> รุ่นเรา รุ่นแรก >

รุ่นเรารุ่นแรก ภาษาอังกฤษ

ชื่อ  คุณนฤมล จิตกรณ์กิจศิลป์

ชื่อเล่น แอน

ที่ทำงาน สำนักวิจัย พัฒนา และอุกทวิทยา ชั้น 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. : 0-2271-6000 ต่อ 6819

บ้าน : 794 ซอยเทิดไทย 26 ถนนเทิดไทย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทร : -

E-Mail : -

เรื่องอยากบอก

(ไม่อยากบอก)