> วีอาร์ไทย.คอม> รุ่นเรา รุ่นแรก >

รุ่นเรารุ่นแรก ภาษาอังกฤษ

ชื่อ  คุณ ภูมจิตร์ โปรดปราน

ชื่อเล่น ฟิน

ที่ทำงาน สำนักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา ชั้น 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. : 0-2298-6614

บ้าน : 72 หมู่ 7 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร. : 0-2962-5418

E-Mail : phoomjit@yahoo.com

เรื่องอยากบอก

(ค่อยมาถามเองนะ)