> วีอาร์ไทย.คอม> รุ่นเรา รุ่นแรก >

รุ่นเรารุ่นแรก ภาษาอังกฤษ

ชื่อ   รัตนา วิชยธนากูล

ชื่อเล่น ยุ้ย

ที่ทำงาน  ส่วนกิจการประปาสัมปทาน สำนักบริหารจัดการน้ำ ชั้น 7 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ

โทร. : 0-2271-6000 ต่อ 6632

บ้าน :  65/103 ซอยติวานนท์ 40 ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. :  0-2952-4618, 08-1666-2550

E-Mail :  rattanahg@yahoo.com  , murey@chaiyo.com

เรื่องอยากบอก

ยังไม่อยากบอก