> วีอาร์ไทย.คอม> รุ่นเรา รุ่นแรก >

รุ่นเรารุ่นแรก ภาษาอังกฤษ

ชื่อ  คุณ สายฝน นิธิสารคุณธรรม

ชื่อเล่น นก

ที่ทำงาน สำนักประสารความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. : 0-2271-6106

บ้าน : -

โทร : 08-5141-2912

E-Mail : saifomn@yahoo.com

เรื่องอยากบอก

Now! I Love to learn an English and I Will take opportunity to learn more in English language.
Of course,  I try to do it better.