> วีอาร์ไทย.คอม> รุ่นเรา รุ่นแรก >

รุ่นเรารุ่นแรก ภาษาอังกฤษ

ชื่อ  คุณเศรษฐา  อินทะสระ

ชื่อเล่น ชาย

ที่ทำงาน สำนักวิจัยและพัฒนา  กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
47/100 ถนนติวานนท์ ซอยกระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง นนทบุรี

โทร. : 0-2526-8744, 0-2526-8746

บ้าน : 903/596 ม.สินทวี ถ.พระรามที่ 2 ซอย 43 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โทร. : 08-6303-8444, 0-2896-0636

E-Mail : -

เรื่องอยากบอก

อยากพูดภาษาอังกฤษ ให้ได้ดีจริงๆ