> วีอาร์ไทย.คอม> รุ่นเรา รุ่นแรก >

รุ่นเรารุ่นแรก ภาษาอังกฤษ

ชื่อ  คุณ สุวรรณี  โกวิทวรางกูร

ชื่อเล่น โส่ย

ที่ทำงาน ส่วนประสาน ติดตามปละประเมินผล สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. : 0-2271-6284 โทรสาร 0-227-6283

บ้าน :

โทร. : 0-2282-1258, 08-9122-9096

E-Mail : suwanee1234@sanook.com

เรื่องอยากบอก

;-)