> วีอาร์ไทย.คอม> รุ่นเรา รุ่นแรก >

รุ่นเรารุ่นแรก ภาษาอังกฤษ

ชื่อ   คุณสุวิมล  วงศ์สุวรรร

ชื่อเล่น ตุ่น

ที่ทำงาน ศูนย์ป้องปันวิกฤติน้ำกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. :  08-7164-6310

 

E-Mail : suwimol_tuin@hotmail.com

เรื่องอยากบอก

ดีใจที่มีโอกาสได้เรียนร่วมรุ่น