> วีอาร์ไทย.คอม> รุ่นเรา รุ่นแรก >

รุ่นเรารุ่นแรก ภาษาอังกฤษ

ชื่อ  คุณเวสารัช  โสภณดิเรกรัตน์

ชื่อเล่น ต่อ

ที่ทำงาน ส่วนวางแผน สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ  กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. : 0-2298-6603

บ้าน : 22/19 ม. 9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทร. : 08-1498-3374 0-2533-4003

E-Mail : jordi_rico@hotmail.com

เรื่องอยากบอก

เรื่องอยากบอกไม่มี มีแต่เรื่องอยากขอ...

(จะขอก็รีบขอดิ น้องเขาจะได้ไม่ต้องรอถึงปีหน้า หุหุ...)