> วีอาร์ไทย.คอม> รุ่นเรา รุ่นแรก >

รุ่นเรารุ่นแรก ภาษาอังกฤษ

ชื่อ  คุณ วิเชียร ศิริสุวรรณคูหา

ชื่อเล่น พี่หลวงเชียร

ที่ทำงาน กลุ่มงาบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. 08-9105-4834

เรื่องอยากบอก

อยากให้คนไทย สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจต่อประเทศของเรา เพราะว่าพวกเราจะได้ค้าขายกับต่างประเทศ และบางครั้งพวกเราจะได้มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเหมือนสิงคโปร์