> วีอาร์ไทย.คอม> รุ่นเรา รุ่นแรก >

รุ่นเรารุ่นแรก ภาษาอังกฤษ

ชื่อ   คุณยิ่งยง ลิคะสิริ

ชื่อเล่น ยง

ที่ทำงาน ศูนย์ป้องปันวิกฤติน้ำกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. :  0-2271-6000 ต่อ 6418

บ้าน :  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

E-Mail : yyl2548@gmail.com

เรื่องอยากบอก

dการอบรมภาษาอังกฤษครั้งนี้ สนุก, มีความเป็นกันเองระหว่าง Teacher, Student และระหว่าง ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน คิดว่าถ้าคนอื่นๆ ที่ยังไม่ได้อบรม ไม่ควรพลาดในโอกาสต่อๆ ไป