ยิ้

ไตรรงค์.เน็ต >> อมยิ้ม

โลกเราสวยงาม 6 ตอน แปดริ้้ว เมืองน่าอยู่
ผลการประกวดภาพ "แปดริ้ว เมืองน่าอยู่" ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

แปดริ้วนะ
..........................................  เทพกล้องชัดๆ...................................

ภาพที่ได้รับรางวัลที่ 1  เป็นของ คุณ  สัญชัย  บัวทรง     ชื่อภาพ  "ใต้ร่มธงไทย"  
ได้รับเงิน รางวัล 50000 บาท   คุณสัญชัย  บัวทรง  
ได้รับรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล
จึงทำให้ ได้รางวัลแจ๊คพ๊อต ด้วย
  คือ กล้องแคนนอน KissXIII พร้อมเลนส์ 18-55IS  อีกรางวัล 
 


รางวัลที่ 2  เป็นของ คุณ วันนิวัฒน์  อัศวะธนไพศาล  ชื่อภาพ  'เมืองแปดริ้ว น่าอยู่'  ได้รับเงินรางวัล 30000 บาท พร้อม ประกาศเกียรติคุณ  
 

รางวัลที่ 3 เป็นของ คุณ ประพันธ์  ไกรศักดาวัฒน์   ชื่อภาพ   'ศึกษา ใฝ่เรียนรู้ วัดโสธร ' ได้รับเงินรางวัล 20000 บาท พร้อมใบประกาศเกรียรติคุณครับ
 
 


รางวัล ชมเชย  เป็นของ คุณภาศกร อังศุสิงห์  (ภาพนี้คนส่งประกวด คือ น้าเต่า trophy ที่เล่นในเว็บ สยามฟิชชิ่ง และ เว็ปสยามโฟโต้ ครับ)
 ชื่อภาพ 'ริมสระยามเย็นได้รับเงินรางวัล 5000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 


รางวัลชมเชย  เป็นของ คุณดิสพล  จันทร์โท     ชื่อภาพ  'แปดริ้ว  ดินแดนพุทธศาสนา'  ได้รับเงินรางวัล 5000 บาท พร้อม ใบประกาศเกียรติคุณ    
 

รางวัลชมเชย
  เป็นของ คุณ วรชาติ  สดศรี   ชื่อภาพ 'แสงสีแห่งแปดริ้ว'  ได้รับเงินรางวัล 5000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  
 

รางวัลชมเชย  เป็นของ คุณ  สหรัตน์  สราญวัฒน์  ชื่อภาพ  พลังศรัทธา  ได้รับเงินรางวัล 5000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  รางวัลชมเชย
  เป็นของ คุณ เอนก  วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ   ชื่อภาพ ' เยาวชนปฏิบัติธรรม'   ได้รับเงินรางวัล 5000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  
 


รางวัลชมเชย  เป็นของ คุณปรีชา  ศิริบูรณกิจ  ชื่อภาพ 'แห่หลวงพ่อ'  ได้รับเงินรางวัล 5000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  

รางวัลชมเชย เป็นของ คุณสัญชัย  บัวทรง  ชื่อภาพ 'ชีวิตในตลาด'  ได้รับเงินรางวัล 5000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 


รางวัลชมเชย  เป็นของ คุณสรรเพชญ  อินทรวิเศษ  ชื่อภาพ  'ทำบุญ  ตักบาตร'  ได้รับเงินรางวัล  5000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 


รางวัลชมเชย เป็นของ คุณสมบัติ เกตุแก้ว  ชื่อภาพ 'มุมหนึ่งของตลาดบ้านใหม่'  ด้รับเงินรางวัล 5000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  
 


รางวัลชมเชย เป็นของ คุณสมบัติ เกตุแก้ว  ชื่อภาพ 'เก่าใหม่ ใจผาสุข'  ได้รับเงินรางวัล 5000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 


รางวัลชมเชย เป็นของ คุณบูชาชน เพชรธัญญะ  ชื่อภาพ 'ยามเช้า'  ได้รับเงินรางวัล 5000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


รางวัลชมเชย  เป็นของ คุณวินนิวัตร  ไตรตรงสัตย์  ชื่อภาพ 'ความศรัทธา'  ได้รับเงินรางวัล 5000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 

รางวัลชมเชยเป็นของ คุณอำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์  ชื่อภาพ 'งานแห่หลวงพ่อ'  ได้รับเงินรางวัล 5000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 

รางวัลชมเชย เป็นของ คุณบูชาชน เพชญธัญญะ  ชื่อภาพ 'แปดโมง ที่แปดริ้ว'   ได้รับเงินรางวัล 5000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 

รางวัลชมเชย เป็นของ คุณบูชาชน  เพชญธัญญะ  ชื่อภาพ 'พักผ่อน  หย่อนใจ'  ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  
 

รางวัลชมเชย เป็นของ คุณวรชาติ สดศรี  ชื่อภาพ 'สวนสวย แห่งแปดริ้ว'  ได้รับเงินรางวั5000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 

รางวัลชมเชย เป็นของ คุณกันตภณ  รัศมี  ชื่อภาพ 'สวนเด็กเล่น'  ได้รับเงินรางวัล 5000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 


รางวัลชมเชย  เป็นของ คุณปรีชา ศิริบูรณกิจ  ชื่อภาพ 'เสาหลักเมือง' ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 
 

ขอบคุณ  ที่ส่งภาพสวยๆ มาให้เรายิ้มกัน

ไตรรงค์.เน็ต (c) 2011