ทันโลก

werthai>> สุขภาพ

ขึ้นรถเมล์ ช่วยลดน้ำหนัก จริงหรือ?


ผู้คนมักบอกให้เราพึ่งพาบริการขนส่งมวลชน จะได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยประหยัดเงิน แต่หลายคนก็ยังติดการใช้รถส่วนตัวหรือแท็กซี่  คุณจะเปลี่ยนใจไหม ถ้าบริการขนส่งมวลชน ช่วยลดน้ำหนักได้ ซึ่งก็เป็นไปได้

คนเราควรออกกำลังกายวันละอย่างน้อย 30 นาที แต่ปรากฏว่า มีคนเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่ปฏิบัติได้ ส่วนที่เหลือส่วนมากทำได้น้อย แม้แต่สถิติจากสถานบริการ ก็บอกว่า ในทุกๆ 10 คน เป็นสมาชิกเพียง 2-4 คน เท่านั้น แสดงว่าเราไม่ค่อยต้องการออกกำลังกายเป็นประจำ และในบรรดาสมาชิก มีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น ที่มาใช้บริการค่อนข้างจะประจำ

ผลการศึกษาเร็วๆ นี้ ประมาณการออกมาว่า ถ้าคุณเดินไปและกลับจากที่ทำงานไปใช้บริการรถขนส่งมวลชน เทียบได้การเดินเร็วๆ เฉลี่ย 25 นาที จะเผาผลาญพลังงานได้มากกว่า 100 แคลอรี่ (เทียบจากน้ำหนักตัวราว 70 กิโลกรัม)


ขอบคุณข้อมูลจากสรรสาระ ฉบับกรกฎาคม 2549

วีอาร์ไทย.คอม (c) 2006  www.werthai.com  เวบไซท์เพื่อคนไทยสุขภาพดีทั้งกายใจ