>> วีอาร์ไทย.คอม > ช่างกระดาษ >

 ดาวน์โหลด

มหาวิหารพาร์เธนอล
ประเทศกรีก

ขนาดแฟ้ม 266Kb.
ใช้กระดาษ 4 แผ่น

PaparCraft ช่

ทัซมาฮาล

ทัชมาฮาล สร้างโดย Shah Jahan ประมุขแห่งอาณาจักร Mughal เพื่อเป็นอนุสร์สุสานของพระมเหสีของพระองค์ การก่อสร้างใช้เวลาถึง 20 ปี นับเป็นสถาปัตยกรรมอนุสรสถานแบบอิสลามที่สมดุลและสมบูรณ์แบบ และได้รับการยกย่องว่า เป็นอาคารที่มีเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดในโลก

ชนิดแฟ้ม pdf file เปิดดูและพิมพ์ได้ด้วย โปรแกรม acrobat reader ถ้ายังไม่มีในเครื่อง ดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งก่อน

โปรแกรมอ่าน pdf ดาวน์โหลดที่นี่

วิธีดาวน์โหลด

  1. คลิกขวา ที่ภาพ เลือกเมนู Save target as...
  2. บันทึกภาพไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
  3. เปิดและพิมพ์ใน acrobat reader

ขอบคุณข้อมูลจาก www.canon.com

     วีอาร์ไทย.คอม (c) 2006