การ
สร้างบรรยากาศด้วยรส


 

เป็นการผ่อนคลายด้วยลิ้น หรือการกิน นั่นเอง ถ้าจะว่าด้วยการผ่อนคลายในประเภทนี้ ถือเป็นการผ่อนคลายที่ง่ายที่สุด ไม่ยุ่งยาก และส่วนใหญ่ก็สามารถทำได้อย่างเต็มใจ แม้ว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดในชีวิต แต่นับเป็นความสุขระดับต้นๆ ที่จะพึงหาได้ในชีวิตประจำวันที่ไม่ควรละเลย

อาหารที่ดีที่สุดนั้น สำหรับ สปาแล้ว ต้องเป็นอาหารที่มีประโยชน์สูงสุดด้วย ต้องมีประโยชน์ในการดูแลร่างกาย สะอาด ปริมาณพอเหมาะ แคลอรีเหมาะสม

แคลอรีที่เหมาะสมต่อวัน

อาหารสำหรับสปา ต้องมีคุณค่าของอาหารหลัก 5 หมู่เพียงพอต่อร่างกาย และเน้นอาหารที่ลดแคลอรีต่ำเพื่อลดความอ้วน เน้นผักผลไม้เพื่อเพื่อสารอาหารที่มีประโยชน์และคุณค่าที่ดูแลส่วนต่างๆ ของร่างกาย สดใหม่ ไม่ใช้สารกันบูด ไม่ใช้สารปรุงแต่งสีสันกลิ่นรส

ตัวอย่างอาหารสปา

[ไตรรงค์.เน็ต ] [สปา]