กรุ่นกลิ่นหอม

ต่อเติมจินตนาการให้ฟุ้งไปกับความหอม ของมวลกลิ่นหอมที่เรากับเก็บมาจากธรรมชาติและที่สังเคราะห์ขึ้น มาดูว่า เราจะปลดปล่อยกลิ่นที่เราต้องการด้วยวิธีไหนกับบ้างให้เหมาะสมกับ สปา ที่เราต้องการ

[ไตรรงค์.เน็ต ] [สปา]