หน้าที่สำคัญประการหนึ่งของผู้หญิง คือ การเป็นแม่คนเตรียมตัวเป็น"แม่"คนพัฒนาการของทารกในครรภ์การปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์การคลอดหลังคลอดและเรื่องของนมแม่

 

สำหรับคุณผู้หญิงที่เพิ่งตั้งครรภ์แรก และมิได้เติบโตมาในครอบครัวที่เคยมีประสบการณ์ในการช่วยดูแลลูกหลานหรือน้องคนเล็กๆ และไม่เคยอยู่ใกล้ชิดกับคนมีครรภ์มาก่อน คงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องการความรู้ใส่ตัวเอง เพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับการเตรียมตัวเป็นคุณแม่ คนที่มีพี่สาว คุณแม่ คุณป้า อยู่ร่วมบ้านด้วยก็คงจะโชคดี เพราะจะได้รับคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์โดยตรง

แต่ถึงอย่างไร ว่าที่คุณแม่ก็ต้องเรียนรู้เองด้วย เพราะนอกจากความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้ว ยังมีเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย ที่จำเป็นต้องทำความเข้าใจ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณแม่และลูกน้อย

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
กุสุมา แกล้วทนงค์  เรียบเรียง
E-mail: misskusuma@hotmail.com