1.หยุดการบริโภคสารปรุงแต่งด้มากถึง 2 กิโลกรัมต่อปี
  2.ได้บริโภคอาหารที่มีรสชาติดี
    3.ได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าสารอาหารสูง
      4.ไม่ต้องกลัวเซ็กส์เสื่อม
        5.ลดอัตราเสี่ยงโรคมะเร็ง
          6.ลดอัตราเสี่ยงเด็กสมองพิการ
            7.หลบพ้นผลิตภัณฑ์ GMO
              8.ช่วยเหลือเกษตรกร
                9.ลดปริมาณสารเคมีตกค้าง
                  10.ช่วยฟื้นฟูดิน
                    11.เพิ่มความหลากหลายทางชีววิทยา
                      12.หยุดการใช้ฮอร์โมน
                        13.ไม่ทารุณสัตว์
                          14.ลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน
                            15.มั่นใจเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก

ที่มาข้อมูล : http://ingorganic.com/  

HOME