อาหารหลัก 5 หมู่ แต่ละหมู่มีอะไรสำคัญอย่างไร

Well Come to.................!

 

  

***โปรตีนใหม่!

 

 ***คาร์โบไฮเดรตใหม่!

 

 ***เกลือแร่หรือแร่ธาตุใหม่!

 

  ***วิตามินใหม่!

 

  ***ไขมันใหม่!