ความเป็นมา

                คนไทยเรามีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติมาช้านาน เรารู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือต้นไม้ คนไทยในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากต้นไม้มากมาย คนไทยทั่วทุกภาคจึงนิยมปลูกต้นไม้เอาไว้ในบริเวณพื้นที่รอบๆที่อยู่อาศัยของตนเอง การใช้ประโยชน์จากต้นไม้นั้นมีมากมายหลากหลาย หลายชนิดเป็นพืชผัก เก็บมาทำอาหารภายในครอบครัว บางชนิดนำมาทำยา บางชนิดนำมาทำเป็นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม หรือของใช้ต่างๆ ฯลฯ ต้นไม้ จึงมีความสัมพันกับวิถีชีวิตมนุษย์มาช้านาน และมีประโยชน์ต่อมนุษย์มากมายเช่นกัน


                ด้วยความที่วิถีชีวิตของคนไทยเรามีความสัมพันกับต้นไม้มาช้านานเช่นนี้ ต้นไม้จึงมีอิทธิพลต่อชีวิตคนไทย เกิดเป็นความเชื่อ หรือพิธีกรรมที่มีต้นไม้มามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ที่เห็นได้เด่นชัดคือคนไทยมีคติความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นมงคลของต้นไม้แต่ละชนิด ในพจนานุกรมได้ให้ความหมายของคำว่า ไม้มงคลเอาไว้ ดังนี้ ไม้มงคลไม้ที่มีผู้ถือว่าจะเป็น มงคลแก่บ้านเมือง เช่น ไม้ราชพฤกษ์ ไม้ขนุน ไม้มะขาม ไม้พะยูง ไม้กันเกรา ฯลฯ เป็นความเชื่อถือที่มาจากลัทธิพราหมณ์ นิยมใช้เป็นไม้ก้นหลุมของเสาเอกที่จะสร้างอาคารบ้านเรือน. คนไทยจึงมีความเชื่อว่าการปลูกไม้มงคล จะให้สิ่งที่ดีแก่ครอบครัวเมื่อได้ปลูกในบริเวณบ้านของตนเอง ซึ่งตามความเชื่อของคนไทยนั้น ไม้มงคลแต่ละชนิด มีความพิเศษแตกต่างกัน หากจะปลูกต้นไม้เพื่อความเป็นมงคลนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วย


 

 

แหล่งที่มา www.dek-dcom/board/view/1446198/

 

 

กลับหน้าหลัก