หน้าหลัก

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบ่งออกได้ 6 กลุ่ม คือ

1. ขนมปัง (Bread)

2. เค้ก (Cake)

3. พาย (Puff Pastry)

4. คุกกี้ (Cookies)

5.ชูเพสต์ (Choux paste)

6. เดนนิส/ครัวซอง (Danish / Croissant)