ภาษาอังกฤษ รุ่น 3
ความทรงจำในบรรยากาศ ช่วง 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการสื่อสารสำหรับปฏิบัติงาน

คลิกที่รูป เพื่อดูภาพใหญ่ขนาด
XGA (1024 x 768 px.)


เปิดงาน โดย ผอ.อำไพภัทรา

คณะวิทยากร

ผู้อบรมทั้งรุ่น รวมห้องใหญ่

ช่วงเปิดงาน

ตั้งใจแต่งเรื่อง

ตั้งใจโพสท่า

โพสท่าอัตโนมัติ

สวยอยู่แร้ววว ไม่ต้องเก็กสวยก็ด้ายค่ะ

บางรัก(ษ์) ซอย 3 (อะไรอ่ะ?)

ชะเว๊บด้วย

คนสวยหลังห้อง

เห็นกล้อง หายเครียด

วัน บาย วัน

อุปกรณ์เสริมพิเศษ

ปรึกษาอาจารย์

ตั้งใจเรียนสุดขีด

อาจารย์  แมคอินทอช

โพสท่าอัตโนมัติ อีกที

หลังห้อง

หลังห้อง2

Tips
1
. คลิกที่รูป จะเปิดภาพใหญ่ในหน้าต่างเดิม
2. กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิก จะเปิดภาพใหญ่ในแถบใหม่
3. กดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วคลิก จะเปิดภาพใหญ่ในหน้าต่างใหม่
4. เมื่อเปิดแล้ว คลิกขวา(คลิกปุ่มขวามือของเมาส์) ขณะที่เคอเซอร์ชี้อยู่ที่ภาพ จะมีเมนูขึ้น เลือก Save picture as... เพื่อบันทึก
    หรือเลือก set as background เพื่อตั้งเป็นพื้นหลังของจอคอมพิวเตอร์ หรือเลือกเมนูย่อยอื่นได้อีกตามสะดวก

เลือกดูภาพ
• ภาพการอบรม ช่วงที่ 1 วันที่ 7-11 มีนาคม 2554 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอน 3 ภาพพิเศษ ใหม่!

• ภาพการอบรม ช่วง 2 วันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2554 ตอนที่ 1 ภาพพิเศษ ใหม่!

โดย ไตรรงค์ ปิมปา trironk@yahoo.com