:: ไตรรงค์.เน็ต > สุขภาพ > ผักและสวนครัว ::

ผักเพื่อความสมดุลของร่างกาย

ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย และหลักการแพทย์จีนโบราณ ยึดถือแนวคิดที่ว่าในร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 คือ

  • ธาตุดิน เป็นส่วนประกอบของอวัยวะที่เป็นของแข็ง เช่นกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น
  • ธาตุน้ำ เป็นส่วนประกอบของเหลว เช่น เลือด น้ำเหลือง ไขกระดูก
  • ธาตุลม เป็นกระบวนการทำงาน ขับเคลื่อนสารอาหารไปเลี้ยงร่างกาย
  • ธาตุไฟ เป็นพลังงาน การเผาผลาญอาหาร

และยังมีพลังตรงข้ามกัน เช่น พลังเย็น (หยิน) พลังร้อน (หยาง) อยู่ในตัว

สุขภาพของเรา เกิดจากการทำงานอย่างประสานกันกลมกลืนของธาตุทั้งสี่ สมดุลหยางหยิน ในร่างกายของเรา

สภาพแวดล้อม ดินฟ้าอากาศ ที่เปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาล และอาหารที่เรารับประทาน มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง และปรับสมดุลของพลังหยางหยิน ธาตุทั้ง 4 และอุณหภูมิในร่างกายของเรา เช่น

  • ในฤดูร้อน อากาศร้อน ความร้อนทำให้อุณหภูมิร่างกายเราสูงขึ้น หลอดเลือดขยายตัว อัตราการไหลเวียนของโลหิตสูงขึ้น ร่างกายเสียเหงื่อ ผักฤทธิ์เย็น ซึ่งมีน้ำมาก กากน้อย ช่วยชดความร้อน และปรับสมดุลในร่างกาย
  • ฤดูฝน อากาศค่อนข้างเย็น แต่ความชื้นสูง ร่างกายระบายความร้อนไม่ดี ระบบย่อยอาหารทำงานน้อยลง ทำให้เบื่ออาหาร ผักฤทธิ์เผ็ด ช่วยกระตุ้นให้หลอดเลือดขยายตัว  ช่วยขับเหงื่อ และเพิ่มความอยากอาหาร
  • ฤดูหนาว อากาศเย็นและแห้ง เพราะความชื้นลดลง ทำให้ร่างกายลดการระบายความร้อน อุณหภูมิในร่างกายลดลง ผักฤทธิ์ร้อนจะกระตุ้นระบบย่อยและเพิ่มการเผาผลาญอาหาร ช่วยรักษาความอบอุ่นในร่างกาย

การเลือกผัดเพื่อบริโภคให้เหมาะสมมรแต่ละช่วงตลอดปี จะเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยดูแลร่างกายให้อยู่ในสภาพสมดุลอันหมายถึงการมีสุขภาพที่ดีตลอดปีเช่นกัน

ผักประจำเดือนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสวนครัวที่มีความเหมาะสมต่อการบริโภค โดยคำนึงถึงสภาพดินฟ้าอากาศที่มีผลต่อสุภาพของสมาชิกในครอบครัว ในแต่ละช่วงตลอดปี  ท่านที่จะปลูกพืชผักสวนครัวรับประทานเอง ก็ต้องคำนึงถึงวันเวลาเพาะปลูก เพื่อให้ได้พืชผลไว้รับประทานตรงเดือนพอดี

เลือกดูที่ หน้าสารบัญ เพื่อดูพืชผักที่เหมาะสม

www.trironk.net