> วีอาร์ไทย.คอม > ชีวิตจิตใจ > รักแม่ที่สุด  .

เพราะรักนั้นของแม่

ยามตั้งครรภ์แม่ก็เริ่มประเดิมรัก
เฝ้าฟูมฟักเจตจำนงด้วยสงสาร
ถนอมครรภ์หมั่นประคองมิต้องงาน
เกรงทารกจะพาลลำบากกาย

จะยืนนั่งเดินนอนค่อยผ่อนเบา
เพราะเกรงเจ้าจะสะเทือนเคลื่อนสลาย
ยิ่งนานวันครรภ์ยิ่งหนักมิพักคลาย
รักษากายรักษาจิตคิดจำเริญ

ยอมลำบากมิให้ยากแก่ครรภ์ด้วย
หวังอำนวยสุขเราแต่เพลาเนิ่น
มิยอมให้ได้พลาดไม่ขาดเกิน
ท่านเพลิดเพลินมุ่งน้ำพารักษาครรภ์

ถึงจะหนักสักเท่าไหร่ไม่บอกบ่น
ความกังวลไม่เท่าไรไม่หวาดหวั่น
สีหน้าสุขแช่มชื่นทุกคืนวัน
เพราะรักนั้นอยู่ที่บุตรสุดอาทร...


ชอบคุณบทกลอน
จากหนังสือ First year of LIFE May-October 2002