เพื่อนรุ่น

เพื่อนที่เรียน หรืออบรมด้วยกัน เยอะมาก นี่บางส่วนที่มีโอกาสรวบรวมรูปและเหตุการณ์ ไว้เป็นการระลึกถึงเวลาดีๆ


สปร.12 วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รุ่นที่ 12 นบต.3 นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 3


เพื่อนวิทยากร หลักสูตรเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นสองโหลหลักสูตรเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นสองโหล

  eng1
Eng1 ทน.รุ่นเรารุ่นแรก
หลักสูตรภาษาอังกฤษ


eng3
อังกฤษ รุ่น 3 ทส.
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการสื่อสารสำหรับปฏิบัติงานภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการสื่อสารสำหรับปฏิบัติงาน


  กลุ่มมีส่วนร่วม
ภาพกลุ่มมีส่วนร่วม โครงการจัดทำและดำเนินการตามหลักสูตรพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน


:: ไตรรงค์.เน็ต ::