> ไตรรงค์.เน็ต > ชีวิตจิตใจ >   .

สวรรค์ประชารักษ์ รุ่นโหล

รายชื่อรุ่น 12 สปร. ร่วมงานสบายดี 29 ปี 1 เดือน 26 วัน วันที่ 26 กรกฎาคม 2553 ณ กุ้งเผารีสอร์ท นครสวรรค์ เรียงตามตัวอักษรนำหน้าเดิมสมัย 25 ปีก่อน
เช็คดูนะ ใครยังไม่กรอกเมล์ก็บอกมาด้วย* ใครยังไม่มีต้องหัดใช้แล้วนะจ๊ะ
สมัครขอเมล์ฟรีที่ http://mail.yahoo.com/  หรือ http://
www.gmail.com  และ http://www.hotmail,com  
อีเมล์หน้านี้ คลิกเมล์ให้กันได้เลยจ้า

ที่

ชื่อ - สกุล

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่

Email.

1.

กรุณา       ปิ่นรัตน์สุวรรณ      

085-0498456

รพ.กำแพงเพชร อ.เมือง จ. กำแพงเพชร  62000

 *

2.

เกษณี      วงศ์สุฤทธิ์     

085-8485441

ศูนย์อนามัยที่ 8 . เมือง จ. นครสวรรค์ 60000

katesanee.w@anamai.mail.go.th

3.

ขวัญตา (ณัฐนันท์ – จ๋อม) วงษ์มามี

084-0490075

ศูนย์อนามัยที่ 8 . เมือง จ. นครสวรรค์ 60000

natanan08@hotmail.com

4.

คนึงสุข      พู่พิสิทธิ์

081-9627891

วพบ.บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นว อ.เมือง นว. 60000

kti_962@hotmail.com

5.

ครองทรัพย์  จูรัตนากร

086-4493937

รพ.พิจิตร อ. เมือง จ. พิจิตร

khrjur@gmail.com

6.

จริยา          พงษ์เพ็ชร

084-0490131

295/3.วงศาโรจน์ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

p_jariyaz@hotmail.com

7.

จุฬาทิพย์    นิลสุวรรณ

084-6209161

50/2 . รักการดี อ. เมือง จ. อุทัยธานี

 *

8.

ณัฎฐิยา     หมั่นเทียนติพันธ์

087-3179247

118/29 .10 .วัดไทร อ.เมือง จ. นครสวรรค์ 60000

natthaiya@windowslive.com

9.

ไตรรงค์      ปิมปา

084-8749929

13/395 T4เมืองทองธานี ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่  ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

trironk@yahoo.com
เว็บไซต์  www.trironk.net

10.

ทวี              เรืองโฉม

081-7160560

99/98 .6 .บ้านแหวน อ. หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

rtawee@mailcity.com

11.

ทิพวรรณ    เกรียงตันติวงศ์

089-6392332

108/14 .มาตุลี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

 *

12.

ธิเบศร์      ลิ้มสุวรรณ

081- 5351799

รพ.กาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี

thibet_1@yahoo.com

13.

นงนุช (อ้อ)  พิเคราะห์งาน

081-6889664

รพ.กำแพงเพชร อ.เมือง จ. กำแพงเพชร  62000

nongnuch-er@hotmail.com

14.

ปฐม           นวลคำ

081-9939342

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ. แม่ฮ่องสอน

petom123@yahoo.com

15.

ปราณี       สุวัฒนพิเศษ

081-7859289

ศูนย์อนามัยที่ 8 . เมือง จ. นครสวรรค์ 60000

 *

16.

เปรมทิพย์   ลิขิตพงศธร

081-7854140

310/129 .สวรรค์วิถี อ. เมือง จ. นครสวรรค์60000

kunprem2505@hotmail.com

17.

พรรณ        คำปวน

086-1982482

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง อ.สันกำแพง    .เชียงใหม่

 *

18.

พิมพรรณ    ปัญจวัฒนา

089-5688308

521/4 ถนนโกสีย์  อเมือง จในครสวรรค์ 60000

pimparn20@hotmail.com

19.

พิมพรรณ    สมบัติเจริญไทย

081-7855410

รพ.สวรรค์ประชารักษ์ อ. เมือง จ. นครสวรรค์60000

 *

20.

พรนภา       อินตางาม

081-5335023

รพ.ขาณุวรลักษบุรี อ.ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร

intangam@yahoo.com

21.

พรวลี         เกษตรกิจ

087-8479038

รพ.ลาดยาว  อ.ลาดยาว จ. นครสวรรค์60150

 *

22.

ภาณินี       สธนพานิช

081-9736380
081-4752594

ศูนย์อนามัยที่8  อ.เมือง จ.นครสวรรค์  60000

sathonpanich_k@hotmail.com

23.

ยรรยง        ศรีตะวัน 

084-0506721

1/1.6 .ปากแคว อ.เมือง จ. สุโขทัย

tawantuk@hotmail.com

24.

ระเบียบ      คำเขียน

086-2009714

รพ.พิจิตร อ. เมือง จ. พิจิตร

chanadang46@hotmail.com

25.

รัชนีวรรณ    พรหมจันทร์

086-3518979

186/13 .ราษฎร์ประสิทธิ์ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม75000

promchan2339@gmail.com

26.

ลดารัตน์    วณิชยานันท์

081-8888919

รพ.อุทัยธานี อ.เมือง จ. อุทัยธานี

 *

27.

วันเพ็ญ      ว่องไวทวีวงศ์

081-5320788

50/3 ม.1 ต.นครสวรรค์ออก  อเมือง  นครสวรรค์ 60000

nam.yen1@hotmail.com

28.

วีณา           บุญสุริยพันธ์

086-6193180

1/5 ซอย3 .กะโลทัย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

 *

29.

วีรวรรณ     กรมเกลี้ยง

084-0055054
02 - 3144024
02 - 3143440

116/1 ซอยรามคำแหง 24 .รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240

werawankk@hotmail.com

30.

ศุภมิตร      ปาณธูป

089-5673248

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์

suppamit_p@yahoo.com

31.

สาวิตรี        เชี่ยวชาญธนกิจ

081-6803951

ศูนย์อนามัยที่8  อ.เมือง  นครสวรรค์ 60000

 *

32.

สินิทรา       เสียงเสนาะ

008-1-201-4382807

282 Montross Ave. Rutherfoard NJ 07070 USA.

tuiyong39@hotmail.com

33.

สินีนารถ      อยู่พุ่ม

081-9622924

รพ.อุทัยธานี อ.เมือง จ. อุทัยธานี

*

34.

สิริพันธ์        พงษ์ประดิษฐ์

056-313424

17/149 .วงศ์สวรรค์ อ. เมือง จ. นครสวรรค์ 60000

 

35.

สิริพรรณ      คงวิริยะกิจ

081-9739294

รพ. ไพศาลี อ.ไพศาลี จ. นครสวรรค์

siripan_aun@hotmail.com

36.

สุดารัตน์       สิริประภาพล

081-3188484

รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม75000

sudaratsiri@hotmail.com

37.

สุนันทา         สกุลยืนยง

081-3794764

รพ.ตากฟ้า  อ.ตากฟ้า  จ.นครสวรรค์

chotsununta@hotmail.com

38.

สุพรรณี      ตันวิรัช

089-5627814

รพ.พิจิตร อ. เมือง จ. พิจิตร

 *

39.

สุภาพร (แดง ) โฆษิตเลิศวัฒนา

081-0449243

รพ.กำแพงเพชร อ. เมือง จ. กำแพงเพชร  62000

kosit@hotmail.com

40.

สุภาพร (มั่ม) ศรีจักรวาลวงษ์

089-5643556

รพ.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ. นครสวรรค์60160

mum13062505@hotmail.com

41.

สุมาลี      กลิ่นแมน

081-2819809

สสจ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์60000

sumalee_17@chaiyo.com

42.

สมจิตร    เทพบุญ

081-6713144

รพ.ดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  50210

 

43.

สมจิต      กรโกษา

085-8720899

รพ.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

somjit-tum@hotmail.com

44.

สมพร     เนติรัฐกร

086-9055769

(โทรถามเอง เขาไม่กรอกให้ หรือส่งไปที่เดียวกันสมศรี)

spr_center@yahoo.com

45.

สมศรี      เนติรัฐกร

082-5919066

รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม75000

 *

46.

อนงค์      สุขสุวานนท์

089-8580771

5/38 .รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 *

47.

อรัญญา    ไพรวัลย์

086-9250966

รพ.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

*

48.

อรุณวรรณ  เชิดเกียรติเจริญ

089-2688627
084-2346836

รพ. บรรพตพิสัย อ.บรรพตพิสัย จ. นครสวรรค์ 60180

arunwan_yo@hotmail.com *ใช้บ่อย
arunwan3458@gmail.com
arunwan_yo@yahoo.com

49.

อารี          ฉัตรชัยรัตนเวช

087-1965141

สสจ.นครสวรรค์ อ. เมือง จ. นครสวรรค์ 60000

 *

50.

อารีย์  (ภัทรภร)    ติยสถาพร

081-7864064

117/530 . 12 .บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

patara_ree@gmail.com

51.

อำไพพร    อุ่นสำราญ

081-6685008

45/131 .สุดจิตต์นิเวศน์ ถ.พระราม2 แสมคำ บางขุนเทียน กทม. 10150

ampaiporno@yahoo.com

52.

อรนงค์    กลางนภา

085-6148509

รพ. กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

rich_onanong@yahoo.co.th

เพราะเรา เพื่อนกัน

 ••• กลับหน้าสารบัญ  สวรรค์ประชารักษ์ รุ่นโหล •••
 
www.trironk.net (c) Copy Right 2010

ขอบคุณเข้อมูล  โยโกะ