ถาวรวัตถุภายในวัด

หน้าหลัก

ประวัติวัดตะเคียนและหลวงปู่แย้ม

พระเครื่องและวัตถุมงคล

พิธีสะเดาะเคราะห์และเสริมศิริมงคล

ตลาดน้ำวัดตะเคียน

 

                                              

        “มณฑปหลวงปู่แย้ม”  โดยสร้างเป็นรูปเคารพหลวงปู่แย้มเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันไว้ให้ผู้คนกราบไหว้

                                                                

“หลวงพ่อธรรมจักร” เป็นพระยืนประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงพ่อธรรมจักร โดยชาวบ้านเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากจึงนิยมมาขอพรต่างๆ

                                                                    

            “ศาลเจ้าแม่ประกายทองประกายมาศ” ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดตะเคียนแห่งนี้  ซึ่งชาวบ้านนิยมมาขอหวยแล้วบนด้วยเครื่องแต่งกายชุดไทย