>> วีอาร์ไทย.คอม > ส่วนร่วม > หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8

ภาพผองเพื่อนพี่น้องและบรรยากาศ 2
โครงการจัดทำและดำเนินการตามหลักสูตรพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
คำแนะนำ - คลิก เพื่อดูรูปใหญ่ - จะแสดงภาพใหญ่ขนาด 1280x800 px. - คลิกขวา จะแสดงเมนู เลือก Save picture as ...  เพื่อบันทึก - หรือ Set as Wallpaper เพื่อตั้งภาพเป็นพื้นหลังเดสทอป
ต้องการภาพต้นฉบับ 6 ล้านพิกเซล หรือ 12 ล้านพิกเซล(บางภาพ) เมล์มาขอได้


บัวนิลุบล แบบใกล้ชิด

บัวในอ่าง

กล้วยไม้พวกหวาย
ที่หน้าอาคารสัมมนา

กล้วยไม้ อีกมมุมหนึ่ง

ขาวพวง ลีลาวดีแสนสวย
ข้างอาคารสัมมนา

ปลายยอดขาวพวง
(อ่านว่าสุดยอด)

ขาวพวงแสนสวย

กก ในอ่างประดับ
ข้างทางไปทานกลางวัน

นิลุบลในอ่างด้านใน

บัวสายสีขาว

เกษรนิลุบล

คำขวัญรางวัลที่
1

พี่สุมนาบอกถ่ายให้สวยๆ นะ

ไม่สวย ไม่ถ่าย สวยแร้วๆ เย้!

พระพุทธรูปที่โรงไฟฟ้าสร้างถวายวัด

หน้าวัวสีแดง

กับสับปะรดสี

มันอยู่ตรงไหนเนี่ย นี่โรงไฟฟ้านะ

หลังพี่สุมนาไง ลองดูภาพบนดิ

สับปะรดสีอีกต้น