>> วีอาร์ไทย.คอม > ส่วนร่วม > หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8

ภาพผองเพื่อนพี่น้องและบรรยากาศ 6
โครงการจัดทำและดำเนินการตามหลักสูตรพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
คำแนะนำ - คลิก เพื่อดูรูปใหญ่ - จะแสดงภาพใหญ่ขนาด 1280x800 px. - คลิกขวา จะแสดงเมนู เลือก Save picture as ...  เพื่อบันทึก หรือ Set as Wallpaper เพื่อตั้งภาพเป็นพื้นหลังเดสทอป
ต้องการภาพต้นฉบับ 6 ล้านพิกเซล หรือ 12 ล้านพิกเซล (บางภาพ) เมล์มาขอได้


แท้งค์น้ำสำรอง

อาคารกรองน้ำกระมัง?

ถังน้ำดับเพลิง

ถังน้ำอ่อน (เกลือแร่ต่ำ)

คันกั้นน้ำของอ่างเก็บน้ำ

คันกั้นน้ำอ่างเก็บน้ำ

อ่างเก็บน้ำ

ศาลพระพรหม

อาคารสำนักงาน

ศาลพระพรหม

อาคารนำเข้าแกสพลังงาน

ทางออกโรงไฟฟ้า

การเลี้ยงสัตว์ใกล้ๆ โรงไฟฟ้า

ส่วนใหญ่เป็นวัว

ภาพโรงไฟฟ้ามองจากภายนอก

แม่น้ำที่ผ่านใกล้โรงไฟฟ้า

ภูเขาหินปูน

ภูเขาหินปูน

ขอเยี่ยมชมหน่อยนำค้า...

สนามฟุตบอลกับภูเขาสวย