>> วีอาร์ไทย.คอม > ส่วนร่วม > หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8

ภาพผองเพื่อนพี่น้องและบรรยากาศ 4
โครงการจัดทำและดำเนินการตามหลักสูตรพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
คำแนะนำ - คลิก เพื่อดูรูปใหญ่ - จะแสดงภาพใหญ่ขนาด 1280x800 px. - คลิกขวา จะแสดงเมนู เลือก Save picture as ...  เพื่อบันทึก หรือ Set as Wallpaper เพื่อตั้งภาพเป็นพื้นหลังเดสทอป
ต้องการภาพต้นฉบับ 6 ล้านพิกเซล หรือ 12 ล้านพิกเซล (บางภาพ) เมล์มาขอได้


ไซโคลนปูนขาว

ท่อส่งน้ำหล่อเย็น

โรงไฟฟ้า

สถานีลดความร้อนของน้ำ

ลดความร้อนด้วยการสเปรย์น้ำ

ด้านหลังอุโมงค์สเปรย์

อาคารในโรงไฟฟ้า

ส่วนผลิตไฟฟ้า

ทางเข้าอาคารผลิต

ท่อระบายไอน้ำ

ด้านหลังอาคาร

อาคารควบคุม

อาคารควบคุม

ที่แสดงว่าน่าจะมีขยะชนิดใดมาก?

สถานีลดความร้อนโรง2

เข้าสู่กลุ่มโรงงานที่ 2

เต็มไปด้วนท่อ

โรงผลิตไฟฟ้า2

โรงผลิตไฟฟ้า2

สถานีลดความร้อนโรง2