>> วีอาร์ไทย.คอม > ส่วนร่วม > หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8

ภาพผองเพื่อนพี่น้องและบรรยากาศ 3
โครงการจัดทำและดำเนินการตามหลักสูตรพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
คำแนะนำ - คลิก เพื่อดูรูปใหญ่ - จะแสดงภาพใหญ่ขนาด 1280x800 px. - คลิกขวา จะแสดงเมนู เลือก Save picture as ...  เพื่อบันทึก หรือ Set as Wallpaper เพื่อตั้งภาพเป็นพื้นหลังเดสทอป
ต้องการภาพต้นฉบับ 6 ล้านพิกเซล หรือ 12 ล้านพิกเซล (บางภาพ) เมล์มาขอได้


หน้าวัวแดง

หน้าวัวชมพู

เพื่อนๆ ที่อบรมด้วยกัน

ศาลพระภูมิโรงไฟฟ้า

นั่งรถเตรียมทัวร์ร้อนๆ

สถานีรับแก๊สเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า

ผู้จัดการทั่วไปให้เกียรติบรรยาย

ดอกกระดุมทอง ที่จุดรอทัวร์

Coagulate Tank

สถานีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบกลาง

โรงผลิตไฟฟ้า 1

สระพักน้ำหล่อเย็น

สถานีจ่ายไฟฟ้า

แท้งน้ำสำรอง

อาคารเก็บสารเคมี

แท้งค์สารเคมี

รถขนถ่ายสารเคมีไปโรงไฟฟ้า

แท้งค์สารเคมี

ไซโคลนปูนขาว

จุดรับสารเคมี