>> วีอาร์ไทย.คอม > ส่วนร่วม > หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8

ภาพผองเพื่อนพี่น้องและบรรยากาศ 5
โครงการจัดทำและดำเนินการตามหลักสูตรพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
คำแนะนำ - คลิก เพื่อดูรูปใหญ่ - จะแสดงภาพใหญ่ขนาด 1280x800 px. - คลิกขวา จะแสดงเมนู เลือก Save picture as ...  เพื่อบันทึก หรือ Set as Wallpaper เพื่อตั้งภาพเป็นพื้นหลังเดสทอป
ต้องการภาพต้นฉบับ 6 ล้านพิกเซล หรือ 12 ล้านพิกเซล (บางภาพ) เมล์มาขอได้


โรงผลิตไฟฟ้า 2

ทางเข้าโรง 2

ทางเข้าโรง 2

ท่อระบายไอน้ำโรง2

โรงไฟฟ้า 2

รปภ.ที่กระจายหลายๆ จุก

ด้านข้างโรงผลิต 2

ด้านข้าง โรง 2

สถานีจ่ายไฟให้ระบบ

สถานีจ่ายไฟ

ถัดไปเป็นโรงไฟฟ้า 2

จุดเชื่อมต่อระบบกลาง

ด้านหน้าโรง

สถานีลดความร้อนโรง2 ด้านหน้า

ภาพรวมของโรง 2

เครื่องมือที่แพงที่สุดของที่นี่

ด้านหน้าโรงไฟฟ้า 1

โรงไฟฟ้า 1

โรงไฟฟ้า 1

สถานีลดความร้อนโรง 1

ติดตามภาพต่ออีกเร็วๆ นี้คับ