หน้าแรก

เตรียมตัวเป็น "แม่" คน

พัฒนาการของทารกในครรภ์

ระหว่างตั้งครรภ์

การคลอด

หลังคลอดและเรื่องของนมแม่

กุสุมา  แกล้วทนงค์  เรียบเรียง

เตรียมตัวเป็น "แม่" คน

·       รู้ได้อย่างไรว่าตั้งครรภ์

แน่นอนว่าหลังจากที่มีการร่วมเพศระหว่างชายและหญิง หากน้ำอสุจิของฝ่ายชายเข้าไปปฏิสนธิกับไข่ของฝ่ายหญิงในจังหวะที่เหมาะสม ฝ่ายหญิงก็จะเกิดการตั้งครรภ์ได้
อาการของการตั้งครรภ์สังเกตได้จาก
                1. ประจำเดือนขาด ไม่มาตามปกติเหมือนที่เคยเป็น
                2. คลื่นไส้อาเจียนหรือที่เรียกว่าแพ้ท้อง
                3. เต้านมโตและเจ็บ เวลาก่อนมีประจำเดือนผู้หญิงส่วนใหญ่จะเจ็บหรือคัดเต้านม เมื่อเวลาตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก จะมีการเจ็บเต้านมเนื่องจากเต้านมขยายใหญ่ขึ้น

·      เมื่อรู้ตัวว่าตั้งครรภ์

              ก่อนอื่นควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล หรือคลินิกใกล้บ้านที่มีอุปกรณ์ทันสมัย ให้แพทย์ได้ตรวจสอบจนแน่นอนว่า คุณกำลังตั้งครรภ์จริงๆ และอยู่ในขั้นตอนที่จะต้องทำอะไรบ้าง และผู้เป็นแม่ควรจะฝากครรภ์ทันทีที่ทราบว่าเริ่มตั้งครรภ์ ซึ่งแพทย์จะได้ดูแล และให้คำแนะนำจนกว่าคุณแม่จะคลอด

·     อาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนกำหนด

                  1. คลื่นไส้ อาเจียนอย่างรุนแรง
               
2. เลือดออกทางช่องคลอด หรือมีตกขาวมากผิดปกติ
                3. ปวดศีรษะ ตามัว จุกเสียด
                4. มีอาการบวมผิดปกติ
                5. เด็กไม่ดิ้น
                6. มีอาการไข้หรือผิดปกติทางระบบอื่นๆ

------------------------------------
ขอขอบคุณ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.  2554.  สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก. กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
วัลลภา  อรรถนิต.  2546. เตรียมตัวเป็นแม่. กรุงเทพฯ: ไพลิน.
สุมิตรา  ยิ่งเจริญ.  2546.  คู่มือคุณแม่ รอบรู้เรื่องครรภ์ก่อนคลอด.  กรุงเทพฯ: ไพลิน.
รูปภาพประกอบจาก 
http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9510000090921
รูปภาพประกอบจาก  http://www.startsmartkids.com/articles/41981259/www.igetweb.com
รูปภาพประกอบจาก  http://mom.todayza.com