หน้าแรก

เตรียมตัวเป็น "แม่" คน

พัฒนาการของทารกในครรภ์

ระหว่างตั้งครรภ์

การคลอด

หลังคลอดและเรื่องของนมแม่

กุสุมา  แกล้วทนงค์  เรียบเรียง

การคลอด

            เมื่อคุณแม่รู้สึกเปียกๆ หรือแฉะบริเวณอวัยวะเพศ สำรวจดูแล้วมีเลือดปนกับมูกออกมา และเริ่มรู้สึกปวดคล้ายปวดประจำเดือน บางรายจะเปียกมากคล้ายปัสสาวะราด อาการเหล่านี้ให้ไปพบแพทย์ที่ฝากครรภ์โดยเร็วที่สุด

          การคลอดแบ่งเป็น 3 ระยะ
            
ระยะที่ 1  เป็นการเปิดประตูให้เด็กอก ท้องแรกอาจใช้เวลานานถึง 8-12 ชม. หากเคยคลอดมาแล้วอาจใช้เวลาเพียง 6-10 ชม. ช่วงนี้มดลูกจะหดตัวถี่ขึ้นและเกร็งเป็นระยะๆ คุณแม่จะรู้สึกว่าถึงน้ำคร่ำแตก นำไหลออกมานองเตียง
                    ระยะที่ 2  มดลูกจะหดตัวถี่และแรง ตอนนี้แหล่ะที่เจ็บที่สุด ทรมานที่สุด คุณแม่จะรู้สึกอย่างเบ่งขึ้นมาโดยอัตโนมัติ โดยมีแพทย์และพยาบาลคอยส่งเสียงเชียร์และให้กำลังใจ ควรปล่อยตัวเป็นธรรมชาติ อย่าเกร็งหรือต่อต้าน เมื่อลูกออกมาแล้ว อาจเพลียและหลับไปเป็นวันๆ เลยก็ได้
                    ระยะที่ 3  เป็นช่วงที่คลอดลูกออกมาแล้วและมีรกตามมีด้วย แพทย์จะช่วยดึงรกออกมาจนหมด ไม่ให้มีเหลือตกค้าง

                   

                    หากกรณีคลอดยาก หมออาจใช้วิธีผ่าตัดหรือใช้เครื่องมือประเภทคีมและตัวปั๊ม เพื่อที่จะช่วยดึงส่วนหัวของเด็กให้อกมาได้ โดยทำพร้อมๆ กับการเบ่งของแม่

               คำแนะนำ คุณแม่ควรเตรียมตัวเดินทางเสียแต่เนินๆ โดยสิ่งที่ต้องพิจารณาในการวางแผน คือ ระยะทางจากบ้านไปโรงพยาบาล สภาพการจราจร สภาพรถ คนขับรถ เบอร์โทรศัพท์สถานพยาบาลกรณีฉุกเฉิน และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นซึ่งต้องนำไปโรงพยาบาล ควรจัดเตรียมไว้ให้พร้อม เพื่อความสะดวกในการหยิบ

 
------------------------------------
ขอขอบคุณ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.  2554.  สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก. กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
วัลลภา  อรรถนิต.  2546. เตรียมตัวเป็นแม่. กรุงเทพฯ: ไพลิน.
สุมิตรา  ยิ่งเจริญ.  2546.  คู่มือคุณแม่ รอบรู้เรื่องครรภ์ก่อนคลอด.  กรุงเทพฯ: ไพลิน.
ทีมเดลินิวส์ออนไลน์. บทความรวมวิทยาศาสตร์–สุขภาพ. เดลินิวส์ เมษายน 2555.  หน้า 4 . http://www.neutron.rmutphysics.com
รูปภาพจาก http://www.pinterest.com/pin/39617671696147464/