หน้าแรก

เตรียมตัวเป็น "แม่" คน

พัฒนาการของทารกในครรภ์

ระหว่างตั้งครรภ์

การคลอด

หลังคลอดและเรื่องของนมแม่

กุสุมา  แกล้วทนงค์  เรียบเรียง

หลังคลอดและเรื่องของนมแม่

สภาพร่างกายและจิตใจหลังคลอด

      เมื่อคุณแม่คลอดเจ้าตัวเล็กออกมาอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ก็จะรู้สึกโล่งใจ แต่ก็ยังมีเรื่องต่างๆ ให้คุณแม่กังวล ทั้งการเลี้ยงลูก เรื่องทรวดทรงองเอว เป็นต้น ในบางรายที่ทำการผ่าตัดคลอด ก็อาจกังวลเรื่องบาดแผล
       ข้อควรปฏิบัติ ถึงแม้ว่าคุณแม่จะวุ่นวายกับลูกน้อยมากเพียงใดก็ตาม แต่ก็ไม่ควรลืมเรื่องการพักผ่อนของตนเอง เพราะเป็นสิ่งจำเป็นมาก โดยเฉพาะรายที่คุณแม่ผ่าตัดทางหน้าท้อง ร่องรอยของแผลอาจจะยังไม่หายสนิท คุณแม่ต้องระวัง หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่หนักหนาเกินแรงของตน
       อีกประการหนึ่ง ในสัปดาห์แรกๆ หลังคลอด คุณแม่จะมีน้ำคาวปลาไหลออกมาและมักเป็นสีแดงเข้ม จากนั้นก็จะค่อยๆ เปลี่ยนสีเป็นน้ำตาลและเหลือง จนในที่สุดก็จะหายไปเองในระยะไม่เกิน 2 เดือน

หนึ่งเดือนหลังคลอด งดการมีเพศสัมพันธ์

       ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ 1 เดือนหลังคลอด เพื่อป้องกันการอักเสบติดเชื้อในช่องคลอด ควรรอให้น้ำคาวปลาในตัวคุณแม่หมดเสียก่อน ให้ร่างกายคุณแม่เข้าที่เข้าทาง

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีที่สุด

 

ในแวดวงวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่า นมแม่นั้นดีที่สุด เพราะจากสถิติระหว่างทารกที่กินนมแม่และทารกที่กินนมกระป๋อง อัตราการป่วยของเด็กที่กินนมกระป๋องนั้นสูงกว่าเด็กทารกที่กินนมแม่ และทารกที่กินนมแม่ จะมีสุขภาพแข็งแรง รวมทั้งมีโอกาสปลอดจากเชื้อโรคต่างๆ ได้มากกว่าเด็กทารกที่กินนมกระป๋อง นอกจากน้ำนมของแม่จะมีคุณค่าสูงแล้ว ยังจะช่วยกระชับความสำพันธ์ระหว่างแม่กับลูกได้ในทางตรงอีกด้วย
ดังนั้น คุณแม่รุ่นใหม่ควรจะศึกษาวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อลูกและตัวคุณแม่เอง

 

------------------------------------
ขอขอบคุณ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.  2554.  สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก. กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
วัลลภา  อรรถนิต.  2546. เตรียมตัวเป็นแม่. กรุงเทพฯ: ไพลิน.
สุมิตรา  ยิ่งเจริญ.  2546.  คู่มือคุณแม่ รอบรู้เรื่องครรภ์ก่อนคลอด.  กรุงเทพฯ: ไพลิน.
ทีมเดลินิวส์ออนไลน์. บทความรวมวิทยาศาสตร์–สุขภาพ. เดลินิวส์ เมษายน 2555.  หน้า 4 . http://www.neutron.rmutphysics.com
รูปภาพจาก http://www.pregnancysquare.com/birth/after-pregnant/141/
รูปภาพจาก
http://ict.sci.psu.ac.th/web_sciweek_56