USA is Beauty
ตอน ศูนย์วิจัยการเกษตร คาร์ล เอฟ เรนบอร์ค 1
วันที่ 12 ตุลาคม 2553 หน้า 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11


(1) (2) (3) (4) (5)

นี่เป็นผล ไซตรัส (1)  ลูกโตๆ ผลไม้พวกมะนาวสำหรับนำมาผลิตเป็นอาหารเสริม มีฟลาวโวนอยด์สูง และผลทับทิม (2-3) ผลไม้ที่นำมาผลิตเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหลายรายการ ทั้งสองต้นอยู่ก่อนทางเข้า ศูนย์วิจัยการเกษตร คาร์ล เอฟ เรนบอร์ค คุณจอร์จี้ รีบบอกเลย ห้ามเด็ดนะ ได้โปรด วุ้ย เกือบไป ไปครั้บมาถึงแล้ว  (4) ทางเข้า คุณอ๋อรีบถ่ายทำตัวเป็นนายแบบทันที ในอาคารนี้เป็น กรีนเฮาส์ หรือเรือนกระจก เพื่อปรับอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็น เป็นอบอุ่น คล้ายกับฟาร์มจริงที่ปลูกพืชจริงตามฟาร์มต่างๆ ทั่วโลก จะได้ปลูกพืชที่นี่ วิจัยจากการเด็ดมาสดๆ ได้ทันที

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

คุณจอร์จี้ เริ่มด้วยการแนะนำฟาร์มแต่ละแห่งของนิวทริไลท์ ด้วยแบบจำลอง (6-7) และโปสเตอร์ แสดงที่ตั้งในประเทศต่างๆ (8=15) ซึ่งผมถ่ายมาไม่หมด ยังมีอีก โปสเตอร์แสดงภาพถ่ายไว้ด้านบน ข้างล่างมีแผนที่ และรายละเอียดพอสังเขปของแต่ละฟาร์มไว้ด้วย

(16)

พื้นฐานการทำการเกษตร หลักๆ ของนิวทริไลท์ฟาร์ม 9 ประการ ถูกประกาศไว้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือ (16)  1. เป็นฟาร์มชีวภาพ ทุกส่วนประกอบในฟาร์ม ถูกทำให้สมดุล และทำงานด้วยกันและกันอย่างมีความสุข เช่นต้นไม้ ใหญ่ ปกป้องพืชผล สร้างสมดุลอุณหภูมิ และให้สารชีวภาพเพื่อเสริมสร้างดินและพฤติกรรมเพื่อการคงชีพของทุกอย่าง

(17)

2. ดิน และชีวิตสัตว์ (17) เราป้อนปุ๋ยให้ดิน และเราต้อนรับจุลินทรีย์ เห็ดราที่ดี และแบคทีเรียที่ช่วยเหลือธรรมชาติ ผู้คนที่ทำงานบนฟาร์ม ก็อาศัยที่นี่

(18)

3. ถิ่นที่อยู่ได้รับการปกป้อง (18) เราสำรองพื้นที่ทางนิเวศวิทยาไว้ภายในบริเวณฟาร์ม พืชและสัตว์ท้องถิ่น ก็ยังอยู่ที่นี่ด้วย

(19)

4. การปลูกพืช และการหมุนเวียนดิน (19) มีการไหลเวียนสารอาหารในพื้นดินอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปลุกพืชคลุมดิน เพื่อเพิ่มสารอาหารให้ดิน และไถกลบลงดิน การปลูกพืชตามฤดูกาลก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของเรา

(20)

5. ไม่อนุญาตให้มีการปนเปื้อน (20) เพื่อสงวนทุกชีวิตในฟาร์ม การปนเปื้อน ไม่ได้รับการอนุญาต วัชพืชและเชื้อโรค จะถูกควบคุมโดยทางชีวภาพ เช่นเห็ดราที่มีประโยชน์ และแบคทีเรีย เราไม่ใช้สารพิษฆ่าแมลงหรือปราบวัชพืช แต่เราใช้ชีวิต ควบคุมชีวิต

(21)

6. การสำรองเมล็ดพันธุ์ (21) การรักษาเมล็ดพันธุ์ โดยใช้สิ่งแวดล้อมและ การสนับสนุนจากนิเวศวิทยาและชาวสวน ทุกปี เพื่อรับประกันได้ถึงคุณภาพและความพิเศษจากแหล่งเมล็ดพันธุ์

(22)

7. ทุกการทำงานต้องได้รับการจดบันทึก (22) เหมือนดังแพทย์ผู้รู้ประวัติการรักษาผู้ป่วยก่อนการรักษาใดๆ ชาวสวนผู้รู้ประวัติของพื้นดินของเขา เขาจะสามารถบริหารจัดการเพิ่มเข้าไปในดินและการเพาะปลูกหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประกันคุณภาพของพื้นดินและการปลูกพืชพันธุ์

(23)

8. ทำฟาร์มให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  (23) เพื่อเพิ่มคุณค่าให้พนักงานของเรา เราช่วยให้มั่นใจในด้านเศรษฐกิจ, ความปลอดภัย, ความมั่นคง และครอบครัว ผู้ทุ่มเทกับงาน เราเน้นความเพียงพอของของการดูแลสุขภาพ การศึกษา และพื้นที่สำหรับเด็ก รวมทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่น

(24)

9 ฟาร์มเป็นแหล่งวิจัยพัฒนาต่อเนื่อง (24) การทำงานของนักวิทยาศาสตร์ของเรา ปรับปรุงการเกษตรและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในนิวทริไลท์ฟาร์มทั่วโลกสำหรับผลิตในการเพาะปลูกของเรา เขาทั้งหลายยังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อสนับสนุนวิธีการทำฟาร์มอย่างยืน

(25) (26)

มีการปลูกต้นไม้ที่นี่โดยใช้ดินจากฟาร์มตัวอย่าง เช่น เชอรี่ พันธุ์อะเซโรล่า (25) ถูกปลูกไว้ในกระถาง ในห้องแรกนี้ มี พุทธรักษา (26) ด้วย

(27) (28) (29)

มีโปสเตอร์ แสดงเป็นช่วงๆ ช่วยการบรรยาย เช่น การเป็นฟาร์มชีวภาพ (27) การไม่ให้มีการปนเปื้อนสารเคมี โดยการใช้แมลงเต่าทอง (28) หรือแมลงพวก ชีปะขาว (29) ในการปราบศัตรูพืช แบบ ให้สัตว์ควบคุมกันเอง

(30) (31) (32) (33) (34)

นี่เป็นภาพแมลงดี (30-31) หมายถึงแมลงที่ช่วยให้การทำฟาร์มดีขึ้น หากินแมลงร้าย(32-33) หรือแมลงที่ทำลายพืชผล และมาแมลงมากมายหลายชนิด ถูกสตาฟไว้ในเรซิ่น (34) เป็นตัวอย่างจริง แต่ถ่ายมาได้แค่นี้ รูปอื่นไม่ค่อยชัด

(35) (36) (37) (38) (39)

วิธีทำการเกษตรแบบ ฟาร์มชีวภาพ ใช้สัตว์ แมลง หรือเครื่องมือ ควบคุมจำนวนศัตรูพืช (35) ตัวอย่างเช่น การใช้เครื่องมือนี้ (36) เพื่อกำจัดหนู คือเครื่องทำคลื่นเสียงความถี่สูง ที่หนู(37)ไม่ชอบ เมื่อเปิดคนจะไม่ได้ยิน แต่หนูจะไปห่างๆ เครื่องนี้จะถูกวางในที่แดดส่องถึง เพื่อให้เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์รับแสงเปลี่ยนเป็นพลังงานไปเปิดเครื่องไล่หนูอีกที ไม้ต้องต่อไฟ หรือคอยเปลี่ยนถ่าน เครื่องมือต่อมาเป็นแผ่นสะท้อนแสง (38) ใช้ไล่นกโดยเฉพาะ แขวนไว้ นกไม่ชอบดู ก็ไม่ลงมารังควาญ ส่วนเครื่องมือนี้เป็น ฟลอยด์สะท้อนแสง (39) ใช้ไล่แมลงหลายชนิด เพราะเมื่อลมพัดเบาๆ การสะท้อนแสงทำให้รบกวนการมองเห็น และรู้สึกไม่ปลอดภัย มันก็จะไม่มา เป็นหลักง่ายๆ อย่างนี้นี่เอง แต่กว่าจะได้ผลดี เขาทดสอบมา ศึกษามากว่า 70 ปี


ไตรรงค์.เน็ต || USA is Beauty

ทางลัด เลือกคลิกหน้า ได้ตรงนี้ครับ| 8 ตุลาคม 2553 ลัดฟ้าสู่เอมริกา |
| 9 ตุลาคม 2553 ยินดีต้อนรับสู่อเมริกา - ไทยทาวน์ - ชมเมืองฮอลีวูด 1 2 |
| 10 ตุลาคม 2553 ดอกไม้หน้าโรงแรมคริสตัลคาสิโน ตอน 1 - โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล สตูติโอ ฮอลีวูด 1 2 3 4 |
| 11 ตุลาคม 2553 ชมเรือควีนส์แมรี่ หาดลองบีช - ดิสนี่ย์แลนด์ 1 2 3 4 5 |
| 12 ตุลาคม 2553 ชมพิพิธภัณฑ์ คาร์ล เอฟ เรนบอร์ก 1 2 3 - ศูนย์วิจัยการเกษตร คาร์ล เอฟ เรนบอร์ค 1 2 3 4 -
ฟาร์ม เลควิว - ศูนย์สุขภาพสมบูรณ์สูงสุด 1 2 3 - โรงงานนิวทริไลท์ 1 2 |
|13 ตุลาคม 2553 ดอกไม้หน้าโรงแรมคริสตั้นคาสิโน ตอน 2, อาหารกลางวันกลางทะเลทราย, เมืองคาวบอย, คาสิโนกลางทะเลทราย|
|14 ตุลาคม 2553 ทะเลทราย, แกรนด์ แคนย่อน, ลาส เวกัส ราตรี | 15 ตุลาคม 2553 รุ่งอรุณ ที่ลาสเวกัส, เมืองกลางทะเลทราย|
|16 ตุลาคม 2553 ท่องซานฟราน ซิสโก, ทวิน พีค, สะพานโกลเด้นเกต, ท่าเรือ39|
 |17 ตุลาคม 2553 นั่งรถไฟชมเมือง ซานฟรานซิสโก | 18 ตุลาคม 2553 ชอปปิ้ง แอลเอ |
|19 ตุลาคม 2553 ชอปปิ้งแอลเอ 2 | 20 ตุลาคม 2553 ชอปปิ้งศูนย์บูเอน่าปาร์ค, ชอปปิ้ง เอ้าท์เลท |
|21 ตุลาคม 2553 เดินห้างโรส ชอปปิ้งต่อ, ปาร์ตี้ชานเมือง| 22 ตุลาคม 2553 นิทรรศการ นิวทริไลท์ โมบาย, เล่นดนตรีย้อนยุค|
|23  ตุลาคม 2553 ตลาดนัดอเมริกัน เดินทางไปสนามบิน| 24-25 ตุลาคม 2553 แวะพักต่อเครื่องที่ฟิลลิปินส์ ข้ามเส้นวัน กลับถึงไทย|