USA is Beauty
ตอน ศูนย์วิจัยการเกษตร คาร์ล เอฟ เรนบอร์ค 2
วันที่ 12 ตุลาคม 2553 หน้า 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11


(1) (2) (3) (4)

มีการเก็บเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีทางดั้งเดิม (1) ใช้ตะแกรง และแดด ผึ่งให้เมล็ดพันธุ์แห้ง และนำไปใช้ได้ผลดี เช่น ฟักทอง (2) ถั่วขาว (3) หรืออีกมากมาย (4) หลากหลายสายพันธุ์ ล้วนมีวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ ที่แตกต่างกัน

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

เลี้ยงผึ้ง เพื่อผสมเกสร (5) ไม่ใช้สารเคมี (6) พร้อมกับการอนุรักษ์พืชและสัตว์ดั้งเดิมของสิ่งแวดล้อมต่างๆ (7) ให้คงอยู่ดูแลตนเองได้เป็นปกติ และเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช ที่เคยมีถิ่นที่อยู่ที่นั่น (8-10) และบางรายการ นำมาปลูกที่นี่ ด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อมให้เหมือนๆ กัน เพื่อนำมาวิจัย เช่นพื้นพื้นถิ่นของฟาร์มเลควิว (11) จากฟาร์มเทรส์เลค (12) พืชพรรณที่ปลูกในฟาร์มแม็กซิโก (13-14) พืชแถบทะเลทราย (16) พืชคลุมกิน (17)

(18) (19) (20) (21)

อีกตัวอย่างของการใช้สัตว์ท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ต่อการเกษตรกรรมที่ฟาร์ม คือการใช้นก และค้างคาว (18) ทำรังให้มันใช้ตามที่นิสัยของมัน รูปที่ (19) เป็นรังของ ค้างคาว เขาชอบที่มืดหน่อยเพราะใช้เวลากลางวันเป็นเวลานอน ส่วนนกฮูก (20) ชอบรังที่สามารถโผล่หน้ามาดูเหตุการณ์ภายนอกได้ จึงกลายเป็นรังแบบ มีรู (21)

(22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)

การดูแลสารอาหารในดิน (22-23) มีหลายเรื่องมาก ตัวออย่างดินจะถูกเก็บมาจากฟาร์มต่างๆ ทั่วโลก (24) นำมาวิเคราะห์ ความอุดมสมบูรณ์ และสารอาหารของพืชที่จะนำไปปลูก นำสารอาหารจำเป็นจากดินและพืชทั่วโลก(25) มาเติมตามวิธีที่เหมาะสมเช่น ผสม หมัก ละลายน้ำ (26) เติมลงแต่ละชั้นของดิน (27) ส่วนสิ่งที่เติม เป็นไปตามฤดูกาล (28-30) และจะมีการทยอยเก็บตัวอย่างมาเรื่อยๆ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล การปลูกพืช และดินฟ้าอากาศ จากนั้นนำมาทดสอบการปลูกพืช ตัวอย่างเช่น การปลูกชา (31) สังเกตต้นขวาเป็นต้นที่ได้รับการปรับปรุงดินแล้ว  จากนั้นมีการติดตามการเติบโตของราก (32) เป็นกระจกตะแคง เพื่อดูรากจริงได้โดยตรง มีการใช้ไส้เดือน เพื่อการพรวนดินและเพิ่มสารอาหาร (33) ใช้พันธุ์ ที่สามารถไชขึ้นบนล่างกว่า 2 เมตร เพื่อให้สารอาหาร น้ำ และอากาศ ได้ถ่ายเทลงไปทั่วถึงรากพืชส่วนลึกได้ดี

(35) (36) (37) (38)

แม้ว่านิวทริไลท์ จะมีฟาร์มอยู่มากมายทั่วโลก และเป็นแบรนด์เดียวที่ทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีฟาร์มเป็นของตัวเอง แต่ยังไม่หยุดค้นคว้าวิจัย ด้วยนักวิทยาศาสตร์กว่า 500 คน ห้องทดลองกว่า 80 ห้อง แต่ละห้องใหญ่ๆ และยังเลยไปถึงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ หลายสิบแห่ง นิวทริไลท์ยังเริ่มโครงการ นิวทริเซิจ(39) ค้นหาฟาร์มที่สามารถผลิตวัตถุดิบที่ดีตามหลักพื่นฐานนิวทริไลท์ 9 ประการได้ และอีก 5 ขอหลัก ก็จะได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการ ประสานความร่วมมือในการผลิตวัตถุดิบให้ครบมาตรฐาน และรับซื้อผลผลิต (35-38) ร่วมมือกันค้นความวิจัยพัฒนาต่อไป

(39)(40) (41) (42) (43) (44)

มีเรื่องน่ารู้มากมาย แต่เราเริ่มเหนื่อยกันแล้ว เพราะมันต้องเงี่ยหูฟัง แม้ว่าจอร์จี้ พูดช้าๆ แต่บางคำ เราก็ไม่เคยได้ยินมาก่อน มองหาต้นไม้ที่นำมาปลูกที่นี่เพื่อการวิจัย หรือเป็นตัวอย่าง (39-40) พักกันหลายคน (41-44) แต่ก็ยังอยากถ่ายรูป ทยอยนั่งกัน อ่ะ ถ่ายมั่งเป็นหลักฐาน ก่อนจะออกไปดูฟาร์มจริงข้างนอกกันต่อครับ 


ไตรรงค์.เน็ต || USA is Beauty

ทางลัด เลือกคลิกหน้า ได้ตรงนี้ครับ| 8 ตุลาคม 2553 ลัดฟ้าสู่เอมริกา |
| 9 ตุลาคม 2553 ยินดีต้อนรับสู่อเมริกา - ไทยทาวน์ - ชมเมืองฮอลีวูด 1 2 |
| 10 ตุลาคม 2553 ดอกไม้หน้าโรงแรมคริสตัลคาสิโน ตอน 1 - โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล สตูติโอ ฮอลีวูด 1 2 3 4 |
| 11 ตุลาคม 2553 ชมเรือควีนส์แมรี่ หาดลองบีช - ดิสนี่ย์แลนด์ 1 2 3 4 5 |
| 12 ตุลาคม 2553 ชมพิพิธภัณฑ์ คาร์ล เอฟ เรนบอร์ก 1 2 3 - ศูนย์วิจัยการเกษตร คาร์ล เอฟ เรนบอร์ค 1 2 3 4 -
ฟาร์ม เลควิว - ศูนย์สุขภาพสมบูรณ์สูงสุด 1 2 3 - โรงงานนิวทริไลท์ 1 2 |
|13 ตุลาคม 2553 ดอกไม้หน้าโรงแรมคริสตั้นคาสิโน ตอน 2, อาหารกลางวันกลางทะเลทราย, เมืองคาวบอย, คาสิโนกลางทะเลทราย|
|14 ตุลาคม 2553 ทะเลทราย, แกรนด์ แคนย่อน, ลาส เวกัส ราตรี | 15 ตุลาคม 2553 รุ่งอรุณ ที่ลาสเวกัส, เมืองกลางทะเลทราย|
|16 ตุลาคม 2553 ท่องซานฟราน ซิสโก, ทวิน พีค, สะพานโกลเด้นเกต, ท่าเรือ39|
 |17 ตุลาคม 2553 นั่งรถไฟชมเมือง ซานฟรานซิสโก | 18 ตุลาคม 2553 ชอปปิ้ง แอลเอ |
|19 ตุลาคม 2553 ชอปปิ้งแอลเอ 2 | 20 ตุลาคม 2553 ชอปปิ้งศูนย์บูเอน่าปาร์ค, ชอปปิ้ง เอ้าท์เลท |
|21 ตุลาคม 2553 เดินห้างโรส ชอปปิ้งต่อ, ปาร์ตี้ชานเมือง| 22 ตุลาคม 2553 นิทรรศการ นิวทริไลท์ โมบาย, เล่นดนตรีย้อนยุค|
|23  ตุลาคม 2553 ตลาดนัดอเมริกัน เดินทางไปสนามบิน| 24-25 ตุลาคม 2553 แวะพักต่อเครื่องที่ฟิลลิปินส์ ข้ามเส้นวัน กลับถึงไทย|