6 ธันวาคม 2547

ตื่นสายๆ เพราะเริ่มเล็คเชอร์ 10 โมง วันนี้อาจารย์ที่เล็คเชอร์เป็นศาสตราจารย์ที่มีผลงานมากมาย เป็นดาราด้วย แสดงเอง เอาภาพยนต์ที่เสนอทางทีวีมาให้ดูในโครงการที่เป็นเรื่องของการรณรงค์การประหยัดน้ำ  ชื่อ Dr Gee-bong HAN (รูปที่ 1) บรรยายเรื่องเทคโนโลยีใหม่ของการบำบัดน้ำเสียในเกาหลี บรรยายที่  KIST

(1)

ช่วงบ่าย โปรแกรมเริ่มบ่ายสอง แต่ร่นเป็นบ่ายโมง เพื่อจะได้เลิกเร็วขึ้น ไปดูสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำ Hen (รูปที่ 2) เดิมที่นี่วิจัยเรื่องน้ำ ปัจจุบันเพิ่มเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบๆ ด้วย แม่น้ำนี้เป็นแม่น้ำหน้าเขื่อนของทะเลสาบ Paldang 3 สาย ทำงานปีละกว่า 1,000 เรื่อง ไปรับฟังการบรรยายราว 30 นาที ที่ห้องและริมแม่น้ำ จากนั้นพาไปดูแม่น้ำ โดยล่องเรือราว 1 ชั่วโมง  เรือนี้ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ด้วย (รูปที่ 3-4) ในเขตหวงห้ามพิเศษ ห้ามเล่นเรือทุกชนิด ห้ามลงน้ำ ห้ามตกปลา เหมือนคลองประปาบ้านเราเลย เพราะที่นี่นำน้ำไปผลิตเป็นน้ำประปาเลี้ยงเมือง 5เมืองใหญ่ หน้าเขื่อนมีคลองประปา (รูปที่ 5-6) นำน้ำเข้าสู่ระบบผลิตน้ำประปา ผู้ที่จะแล่นเรือได้คือเจ้าหน้าที่ช่วงเก็บข้อมูลน้ำ หรือการดูงานอย่างนี้เท่านั้น  ที่นี่มีทุ่น เป็นหลักเขต บอกช่วงห้ามล่วงล้ำ

(2) (3) (4)(5) (6)

อากาศหนาวมากเลย ในเรือมีฮีตเตอร์ แต่จุคนได้ไม่หมด เราไปกัน 19 คน มี 12 ที่นั่ง ต้องมีบางคนเสียสละไปยืนนอกเรือ และเปลี่ยนกันเข้ามา หนาวๆ ก็นั่งเบียดๆ กัน ก็ อุ่นดีนะ (รูปที่ 7) อิอิ อย่าอิจฉาเลย น้องคนนี้เธอเป็นผู้ประสานงานโครงการ ขอถ่ายเป็นที่ระลึกหน่อย  รอบๆ วิวสวย มีรีสอร์ทมาก (รูปที่ 8-9) จนต้องมีข้อห้ามห้ามปล่อยน้ำเสียลงทะเลสาบ ต้องมีระบบบำบัด แต่ยังไม่มีทุกแห่ง และมีที่ตั้งแคมป์ (รูปที่ 10-11) สำหรับมาพักผ่อนได้ มีขอบเขตเป็นทุ่นลอยห้ามเข้าสีเหลืองๆ (รูปที่ 12) เข้ามาก็เป็นเขตหวงห้าม

(7) (8) (9) (10)(11)  (12)

ระหว่างนี้ อธิบายวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำบางเรื่องด้วย (รูปที่ 12) รอบๆ เขื่อนสวย ฟากหนึ่งเป็นเขาที่ใบไม้ทิ้งใบหมดเตรียมรับความหนาว สวยไปอีกแบบ แต่ดูมันแล้งๆ พิกล อาจารย์ชี้ให้ดูชายฝั่งว่าเป็นที่ท่องเที่ยวที่นิยม มีนักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปที่นี่มาก (รูปที่ 15) และเป็นฉากของละครและภาพยนตร์หลายเรื่อง จะเห็นว่ามีเรือโบราณ (รูปที่ 16) ซึ่งมักได้เข้าฉากเสมอๆ

 (13) (14) (15) (16) (17) (18)

มาถึงฝั่งก็ถ่ายรูปกับเรือ กับคนที่ล่องเรือกันวันนี้ (รูปที่ 17) หันไปเจอทุ่นลอยตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติขนาดเล็ก ที่กระจายอยู่ทั่วไปในทะเลสาบด้วย (รูปที่ 18)
(19) (20)(21) (22) (23) (24) (25)

แล้วไปดูสถานีตรวจคุณภาพน้ำ (รูปที่ 19) ที่นี่ตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ตรวจเองทุก 5 นาที (รูปที่ 21-25) จุดหนึ่งของเครื่องในนี้ ที่น่าสนใจคือเครื่องที่มีการเลี้ยงปลา 2 ตัว (รูปที่ 20) ถ้าคุณภาพน้ำไม่ดี ปลาจะว่ายไปชนเซ็นเซอร์ ส่งเสียงเตือนให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อมาดูรายงานความผิดปกติ มีเจ้าหน้าที่มีประจำอยู่ 1 คน เท่านั้น ดูแลห้องปฏิบัติการทุกเรื่อง ข้อมูลจะถูกส่งขึ้นเวบไซท์อัตโนมัติ การตรวจสอบสามารถตรวจสอบที่ไหนก็ได้ทางอินเทอร์เน็ต และสีส่วนที่รายงานให้ประชาชนทราบได้ทางอินเทอร์เน็ตแบบตามเวลาจริง จุดวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติอย่างนี้ มีกระจายทั่วแหล่งน้ำของเกาหลีใต้

กลับมาหลังอาหารเย็น รีดผ้า เก็บของลงกระเป๋าเล็ก วันพรุ่งนี้ต้องไปเมือง Gyeongju ทางตอนใต้ของเมือง ได้คุยกับพนักงานของโรงแรม บอกว่าคืนนี้ฝนตก อากาศเย็นมากติดลบ พรุ่งนี้เช้าลองตื่นมาดูสัก 6 โมงเช้า น่าจะมีหิมะตก


[หน้าแรก] ญี่ปุ่นเดือนพฤศจิกายน วันที่ 13  14  15  16  17 18  19  20.1  20.2 ปราสาทนิโจ 20.3 21  22.1 22.2 23.1 23.2 24  25.1 25.2  26  27.1 27.2 28
เกาหลี เดือนพฤศจิกายน วันที่
 28 29 30 เดือนธันวาคม วันที่ 1 2.1  2.2 3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3  6 7 8.1  8.2 9.1 9.1  10ใหม่! 11ใหม่!