20 พฤศจิกายน 2547 (หน้าพิเศษ ปราสาทนิโจ)

หน้านี้ เป็นภาพที่สแกนจากหนังสือของร้านค้าขายของที่ระลึกของปราสาทนิโจ (รูปที่ 1) ราคา 762 เยน 64 หน้า หนังสือนี้ภาพสวย แต่ก็ไม่มีทุกจุด เขาเลือกถ่ายบางภาพเท่านั้น ผมเลือกภาพใหญ่ๆ มาให้ดู หนังสือนี้เป็นภาษาญี่ปุ่น และมีภาษาอังกฤษเพียง 5 หน้า  หนังสือญี่ปุ่น เขานิยมเปิดด้วยมือซ้าย ปก จึงอยู่ด้านหลังเพื่อให้ง่ายต่อการเปิด ภาพที่ให้ดูภาพแรกเป็นภาพมุมสูงมองเห็นปราสาท(รูปที่ 2) ส่วนที่เราเข้าชมได้คือด้านหน้า คือส่วนล่างของภาพ ส่วนภาพชั้นใน (ภาพที่ 3) ไม่ได้เปิดเข้าชม ชื่อว่าวังโฮมมารุ (Hommaru Palace)

(1)  (2) (3)
ภายในที่เราเข้าไปดูเรียกว่า ห้องพักผู้ส่งสาร (
Tozamurai หรือ Massengers' room รูปที่ 4-5)  เป็นส่วนหน้าสุดของปราสาทสำหรับเป็นที่รับรองข้าราชการชั้นสูงจากหัวเมืองต่างๆ และระดับทูต จะพักที่นี่ก่อนเข้าพบโชกุน มีการตกแต่งภาพแบบสบายๆ ให้ดูผ่อนคลาย ก่อน ภาพห้องถัดมา(ภาพ 6-7) จะดูดุขึ้น ภาพเสีอ เป็นสัญลักษณ์ของการมีอำนาจ แม้ป่าไผ่จะดูอ่อนโยน แต่ก็แฝงว่า อยู่กับคนมีอำนาจนะ

(4) (5) (6) (7)
ห้องต่อมา (ภาพที่ 8) เป็นห้องทำงานของระดับบริหาร
ื่อห้อง Shikidainoma ห้องที่ 2 เป็นภาพห่านป่าในทุ่งข้าว และกิ่งสนใหญ่ ห้องทำงานผู้บริหารห้องที่ 3 (Shikidai รูปที่ 9) เป็นภาพนกกระสากับต้นไม้ทิ้งใบคลุมด้วยหิมะ หลายภาพ ไกด์บอกว่า ภาพ บ่งบอกว่าผู้อยู่ห้องนี้เป็นระดับใด

 (8) (9) (10) (11)

ห้องต่อมาเป็นอีกอาคารที่มีทางเดินเชื่อมโยงกัน เรียกว่าอาคารโอฮิโรม่า (Ohiroma) เป็นท้องพระโรง (Ichinoma รูปที่ 10) สำหรับรับแขก และว่าราชการ มีภาพจำลองการเข้าเฝ้า (รูปที่ 11ไม่ทราบใช้ศัพท์ถูกหรือไม่-ขออภัย)  ภาพวังนิโนมารุ (Ninomaru palace รูปที่ 12) มองจากสวนใหญ่ มาดูภายในต่อ แม้ว่าภายในจะเป็นรูปต้นสน นกเล็กๆ นกยูง แต่จะมีฉากเลื่อน ซึ่งเป็นที่ซ่อนตัวของซามูไรและนินจา อยู่โดยรอบ พร้อมอาวุธครบมือ (รูปที่ 13-14) และพื้นถูกยกขึ้นเพื่อยากต่อการเข้าถึงและมีองครักษ์ซ่อนตัวโดยรอบท่านโชกุน

(12)(13) (14) (15)

อาคารต่อมาเป็นภาพสวนในวังนิโนมารุช่วงฤดูร้อนเมษาซากุระบานจะสวยงามอย่างนี้(รูปที่ 17) ภายในอาคารนี้เป็นที่เสวย และพักผ่อนกลางวัน (Shu-Shoin วังสี่ฤดู รูปที่ 18) นับเป็นชั้นในที่จะมีแต่ฝ่ายในเข้ามาได้ คือพวกสนม มเหษี

(16)  (17) (18) (19)

ภาพในวังโอตซูเนะ (Otsune Palace รูปที่ 19) เป็นห้องพักผ่อนอีกแห่ง บางทีก็ใช้นอนกลางวัน (สังเกตรูป)

(20)(21) (22) (23) (24)

มีอีกหลายภาพแต่เล็กเกินไป มาดูข้างนอกดีกว่า (รูปที่ 20) เป็นประตูใหญ่ทิศตะวันออก  ประตู คาราม่อน(Karamon inner Gate รูปที่ 21) เป็นประตูออกไปชมสวน คูเมืองปราสาทชั้นใน (รูปที่ 22) ก็สวยงามด้วยซากุระในหน้าร้อน มีภาพห้องทำงานของโชกุน เปิดดูสวนสวยรับลมเย็น (รูปที่ 23) และปิดท้ายด้วยสวนซากุระช่วงเมษา (รูปที่ 24)

(วันนี้ แบ่งเป็น 4 หน้า เพื่อไม่ให้การดูรูปช้าเกินไป)


[หน้าแรก] ญี่ปุ่นเดือนพฤศจิกายน วันที่ 13  14  15  16  17 18  19  20.1  20.2 ปราสาทนิโจ 20.3 21  22.1 22.2 23.1 23.2 24  25.1 25.2  26  27.1 27.2 28
เกาหลี เดือนพฤศจิกายน วันที่
 28 29 30 เดือนธันวาคม วันที่ 1 2.1  2.2 3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3  6 7 8.1  8.2 9.1 9.1  10ใหม่! 11ใหม่!